Общинска избирателна комисия Симитли


РЕШЕНИЕ
№ 83-МИ
Симитли, 05.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от ПП ГЕРБ

Постъпила е молба с вх. № 145 /05.11.2019 г. от Янко Стоятелов Ангелов, с която заявява, че не желае да встъпи в правомощията на общински съветник и моли да бъде заличен от списъка на избраните общински съветници. С Решение № 82-МИ от 28.10.2019 г. същият е обявен от ОИК Симитли за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ. Предвид изричния отказ на лицето да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващият кандидат в листата на ПП ГЕРБ. Съгласно справката за класиране, изготвена от „Информационно обслужване“ АД, ОИК  Симитли следва да обяви за избрана Полина Иванова Равначка.

Предвид изложеното, на основание чл. 453 ал. 5 от ИК и във връзка с чл. 458, ал. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия  Симитли

Р Е Ш И :

ЗАЛИЧАВА Янко Стоятелов Ангелов от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с Решение № 82-МИ от 27.10.2019 г. на ОИК Симитли. Анулира издаденото удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избрана за общински съветник Полина Иванова Равначка ЕГН ********** от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му

Решението беше взето единодушно в 08:30 часа.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Величка Запрева Ушатова

Секретар: Тина Илианова Кълбова

* Публикувано на 05.11.2019 в 08:35 часа

Календар

Решения

  • № 84-МИ / 24.09.2021

    относно: Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от партия на ЗЕЛЕНИТЕ

  • № 83-МИ / 05.11.2019

    относно: Обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа от ПП ГЕРБ

  • № 82-МИ / 28.10.2019

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването, при произведени местни избори за общински съветници в oбщинa Симитли на 27 октомври 2019г.

всички решения